Brukerhåndbok Nokia Lumia Pdf Free Download

Angir om dette vedlegget skal brukes som hovedillustrasjon for saken. Eventuelt filvedlegg som skal brukes som hovedillustrasjon for saken. Eventuelt tidspunkt saken ble markert som verifisert samt initialer til den ansatte som utførte handlingen. Eventuelt tidspunkt saken ble gjenåpnet samt initialer til den ansatte som utførte handlingen.

Klikk for å vise en detaljert oversikt over hvem som har lest meldingen og når de gjorde det. SMS-meldinger fra XS Office er basert på mobiltelefonleverandørenes egne tjenester for sending av SMS via Internett. De fleste leverandørene har en tjeneste på sine websider der du kan sende en SMS når du dllkit.com/nn/dll/msvcp110 er logget inn (typisk under “Min side” eller lignende). XS Office benytter den samme teknikken for å sende SMS.

  • Bruk knappen “Skjul” for å “rulle opp” søkekriteriene slik at sakslisten igjen fyller hele vinduet.
  • Se Meldinger – Sendte SMS for informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger.
  • Ledetråden har avvist all kontakt og vil høyst sannsynlig ikke bli kunde.

Viser salgsordrer som er knyttet til en bestemt kontaktperson (som Deres ref.). Velg “Plukkliste” (eller “Pakkseddel”) fra vinduet som åpnes. Fritekstfelt for interne notater knyttet til salgsordren.

Hvor Sendes Påminnelsene?

Hvis ikke den ansatte har en fastlåst faktureringsprosent, vil antallet fakturerte timer følge oppsettet for timearten. Organisasjonen velger selv hvilke timearter den ønsker å bruke. Tilgangskontrollen settes ved å først velge brukergruppe i listen og deretter velge tilgangsrettigheter i vinduet som åpnes. Angir MVA-sats for beregning av prosjektkostnad for inngående bilag i prosjekregnskaper. Verdien angis som en prosentverdi (for eksempel 25, eller 0 ved avgiftsfri beregning av inngående bilag). Hvis ikke angitt, brukes standard høy MVA-sats i prosjektregnskaper. Benyttes i tilbud/ordre/faktura med automatisk prefiks “NO” og postfiks “MVA” hvis ikke “Organisasjonsnummer for faktura” er angitt .

Datax Kjørebok Admin Innhold

Høyreklikk på “XS Office Outlook Add-in” i listen over installerte programmer. For å benytte XS Office Outlook Add-in, må du ha XS Office Professional Edition eller XS Office Enterprise Edition. Merk også at det kan finnes begrensninger i form av maksimal meldingsstørrelse og antall du har mulighet til å eksportere til XS Office. I tilfelle vil du opplyses om dette når du forsøker å utføre operasjoner som ikke er tillatt. Hurtigtaster lar deg jobbe mer effektivt med XS Office. Siden nettleserne tar i bruk mange hurtigtaster selv, er det vanskelig å definere hurtigtaster som er tilgjengelige i alle nettlesere på markedet. Derfor kan hurtigtastene variere for de enkelte nettleserne – selv om det meste er likt.

Du kan også dobbeltklikke på en oppføring i søkeresultatet for å åpne et vindu med detaljinformasjon om det valgte firmaet. Klikk på ønsket firma i søkeresultatet for å angi at oppgavene skal knyttes til dette. Klikk på ønsket firma i søkeresultatet for å angi at avtalene skal knyttes til dette.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *